Young European Entrepreneurs E-Learning Suite


few tips

Courses

Как да станете успешен предприемач

Този онлайн уеб-базиран курс е направен като комплект от учебни материали, представени в модулен формат. Той покрива широк кръг въпроси, които е необходимо да знаете, за да можете успешно да проучите, планирате, започнете и развивате вашия нов бизнес.

Българската версия на учебния курс YENTELS е отворена и свободна за безплатно ползване от всички желаещи. Дистрибуторът – фирма ВИРТЕХ ще продължи да я развива и обогатява, като добавя в нея нови раздели и непрекъснато я актуализира в съответствие с промените, които настъпват в България. Освен това ВИРТЕХ предоставя всякаква помощ, която може да бъде необходима при започването или обучението по курса.

Обучението чрез курса YENTELS е най-бързият начин да се подготвите да започнете вашия нов бизнес. Със своя уеб-базиран формат курсът ви позвилява достъп до учебното съдържание от всеки компютър, свързан с Интернет, където и когато ви е удобно.

 

Съдържанието на курса включва:

 Постепенно ще бъдат включвани и нови раздели.

За да влезете в курса  - натиснете тук

За да попълните въпросника за курса  - натиснете тук

 

Links