Young European Entrepreneurs E-Learning Suite


few tips

Courses

Каква е целта на YENTELS

Основното предназначение на проекта YENTELS е да предложи на младите хора в Европа образователни програми, които стимулират иновационни идеи и ги подготвят за стартиране на техни собствени фирми. Ние правим това чрез разработване на комплекс от учебни материали, основан на симулация/компютърна игра, която ще подпомогне достигането на предприемачески умения, необходими за подготовка и започване на собствен бизнес. Проектът е насочен специално върху млади хора, които са избрали не да следват традиционния път към висшето образование, а предпочитат професионална кариера.  

Колективът, който разработи проекта YENTELS включва две фирми, специализирани по технологии за електронно обучение, един колеж и две организации, работещи с малки и средни предприятия, като всички те заедно представляват четири страни от Европейския съюз. Първите две години от проекта бяха финансирани от програмата Леонардо, през което време партньорите разработваха комплекс от материали и инструменти за електронно обучение и компютърна ”предприемаческа” бизнес игра и затвърдиха предназначението и подхода на YENTELS за колкото може повече европейски страни и сектори.

Кликнете тук за да видите видеофилма за проекта

 

Курсът за електронно обучение YENTELS и свързаната с него игра бяха преведени и адаптирани за тестване в четирите страни-партньори от най-различни райони на Европа – Великобритания, Испания, Швеция и България с цел гарантиране на най-широка приложимост.

Партньорите в YENTELS планират също така широко пропагандиране на резултатите от проекта в останалите части на Европа и проучване на възможности за бъдещо развитие на тези резултати, така че те да бъдат приложими към колкото може повече млади хора в Европа.

 

Технически разработки

Проектът YENTELS включва използване на най-съвременни средства (например анимация, компютърни игри и електронно обучение) на основата на технологични платформи, което позволява на крайният ”продукт” да бъде сравнително лесно ”ушит” от партньори, които не са силни в техническите проблеми, но отговарят на различни лингвистични, културни и други изисквания. Това наложи техническите партньори да извършат сериозна и широкообхватна дейност с  цел осигуряване на гъвкавост за адаптиране към нуждите на различни сектори, езици, държави и теми.

Интернет сайта на проекта и свързаните с него учебни материали са разработени от българския партньор Виртех. Във фирмата са използвали платформата CAKE PHP с цел дейността по превода и поправките/контекстуализацията на материалите да стане колкото може по-разбираема, така че партньорите по проекта да могат да правят поправки в сайта и в материалите на YENTELS, без да се налага техническа помощ от Виртех.

Техническият партньор от Великобритания PixeLearning също подсили своята платформа за разработка на сериозни игри с цел преводът, адаптирането и контекстуализацията на играта YENTELS да станат по-бързи и разбираеми за настоящите и нови партньори.

За информация за партньорите: вижте раздел ”Контакти” в сайта на проекта

Links