Young European Entrepreneurs E-Learning Suite


few tips

Courses

Vad är syftet med YENTELS

Det huvudsakliga syftet med YENTELS projektet är att erbjuda ungdomar i hela Europa ett utbildningsprogram som stimulerar nyskapande idéer för att driva och förbereda dem för att starta eget företag. Vi kommer att göra detta genom att utveckla ett simulerande  datorspel som är baserat på en interaktiv svit av utbildningsmaterial, som hjälper dem att förvärva den entreprenörskap som är nödvändig för att driva ett företag. Projektet kommer särskilt att fokusera  på unga människor som har valt att inte följa den traditionella högre utbildningsvägen utan är mer anpassad mot en yrkesmässig karriär.

YENTELS Partnerskap omfattar två tekniska specialister, en högskola och två organisationer för små och medelstora företag i fyra EU-länder. De två första åren av projektet har finansierats av EU:s Leonardo-program under vilken tid projektets partner har utformat en svit av interaktivt utbildningsmaterial och verktyg för datorbaserad undervisning.


Klicka här för att se projektets video

YENTELS online-utbildning och tillhörande spel har översatts och anpassats för att fungera i de fyra partnerländerna vilka är från mycket olika områden i Europa - Storbritannien, Spanien, Sverige och Bulgarien - för att fastställa dess bredare europeiska tillämplighet.

YENTELS partners arbetar också för att främja projektets resultat i större utsträckning i övriga Europa och undersöka möjligheterna för vidareutveckling av resultaten för att vara relevanta för så många ungdomar i Europa som möjligt.

Tekniska utvecklingen

YENTELS Projektet omfattar utvecklingen av state-of-the-art funktioner (t.ex. animerade simuleringar, datorspel och e-learning), om teknikplattformar som kommer att göra slutprodukten relativt lätt  att skräddarsys"av icke-tekniska partners för att tillgodose de olika språkliga, kulturella och branschernas krav.


Projektets webbplats och tillhörande utbildningsmaterial har tagits fram av den Bulgariska partnern Virtech. De har använt CAKE utvecklingsplattform för att göra översättningen, ändring och kontextualisering av YENTELS material så enkelt som möjligt så att nya och befintliga projektledare kan göra ändringar i YENTELS webbplats och material utan att behöva tekniskt bistånd från Virtech.

Den Engelska tekniska partnern, PixeLearning, har också förbättrat sin egen spelutvecklingsplattform på ett sätt som gör att översättning, ändring och kontextualisering av YENTELS spelet kan göras enkelt och snabbt för både nya och befintliga projektpartner.

För Partner information: Se "Kontakter" på vår hemsida

Links